Partnernetwerk

Het partnernetwerk bestaat uit alle partners.

Met dit netwerk komen we tweemaal per jaar samen in het Fyxxilab in Gent met als doel:

  • Stand van zaken Fyxxiproject
  • Stand van zaken ICT en STEM in onderwijs: beleid, interessante projecten, pionierende scholen en directies, …
  • Stand van zaken bij de partners
  • Netwerking
  • Nieuwe projecten waar we kunnen op intekenen
  • Interssante sites, documenten, tips en trics

Het is telkens een heel verrijkende ontmoeting waarbij kennis delen centraal staat.

Soms nodigen we een externe spreker uit die een verrijkende inbreng heeft in het STEM-debat.

Wil je toetreden tot het partnernetwerk? Word partner!