Lab

Met de klas naar het lab

Het lab

Het Fyxxilab is een klaslokaal dat is uitgerust met:
 • flexibel klasmeubilair;
 • innovatieve ICT-tools voor STEAM*;
 • handleidingen en didactische fiches bij alle tools;
 • professionele begeleiding.

Je kan er elke dag tijdens een schoolweek terecht voor een workshop van een halve of hele dag. Samen met je leerlingen gaan we ondernemend aan de slag met de verschillende tools.

Doelgroep

Het lab bevat voldoende tools om een hele week zinvol actief te zijn met leerlingen uit:
 • derde kleuterklas;
 • lager onderwijs;
 • secundair onderwijs.

Groepsgrootte

We kunnen groepen tot 20 (per uitzondering gaan we tot 25) leerlingen ontvangen. Voor grotere groepen (tot 40 leerlingen) raden we een daguitstap naar Gent aan. De ene helft komt dan in de voormiddag naar het lab terwijl de andere helft een andere activiteit in Gent doet: Beroepenhuis, MIAT, Museum van de Geschiedenis van de Wetenschappen, Studio Globo, … ‘s Namiddags wordt gewisseld.

Inhoud

Je kan in het lab ondernemend aan de slag met:
 • Programmeren: apps en online software
 • Robotica: LEGO WeDo, LEGO Mindstorms, Engino, Bee-Bot, …
 • Multimedia: Stop-motion, Chromakey, Easi-Ears, …
 • Techniek: Makey Makey, Squishy Circuits, Circuit Stickers, 3D-printing, …
 • Engineering: Arduino, Raspberry Pi, Kano, …
 • Wetenschap: Sensoren, Digitale microscoop, …
Doorheen alle workshops lopen deze algemene thema’s die voortdurend aan belang winnen:
 • Mediawijsheid
 • Creativiteit
 • Ondernemingszin

Bij alle tools zijn handleidingen en uitdagende opdrachten voorzien op maat van verschillende leeftijdsgroepen.

Kostprijs

225 euro incl BTW per klasgroep BaO en 300 euro incl BTW per klasgroep SO (behalve in de makerspace)
voor een workshop van 3 uur aan een groep van 1 tot max 20 (ev 25) leerlingen;

Deze prijzen kunnen toenemen naarmate het lab meer tools, lessen en praktijkervaring kan aanbieden.

Procedure om te reserveren als klas

 1. Reserveer.
 2. We spreken met jou af:
  - datum;
  - aantal leerlingen;
  - inhoud, verwachtingen en te bereiken leerplandoelstellingen.
 3. Op basis daarvan bepalen we met welke tools we aan de slag gaan. Je krijgt een workshop op maat.
 4. Er volgt een officiële bevestiging via mail.
 5. Je komt langs met de klas op de afgesproken datum.
Je krijgt:
 1. Een interactieve workshop samen met je leerlingen onder professionele begeleiding van één van onze collega’s.
 2. Eén glaasje water per workshop van 3u.
 3. Tips en advies over de tools zodat je achteraf ook verder kan als je de toepassingen in je klas wil gebruiken.

Niet inbegrepen: vervoer en eventueel middagmaal.

De tools en de toolbox

Is de afstand te ver? Raak je met je klas niet tot in Gent? We stellen ook alle bijna alle tools ter beschikking van scholen via een toolbox die je kan huren. Meer info …

Algemene voorwaarden

Lees de reserverings- en gebruiksvoorwaarden