TEAM

Isabel Allaert

Collega Isabel stippelt het beleid uit, is verantwoordelijk voor de selectie van nieuwe tools, vergadert met alle partners, … Alles wat van een coördinator wordt verwacht.

Kevin Bostoen

Geaggregeerde voor secundair onderwijs. Meer dan 10 jaar ervaring als leerkracht wiskunde – techniek – fysica in secundair onderwijs. Kevin geeft bijna alle workshops aan leerlingen vanaf tweede graad lager onderwijs tot derde graad secundair onderwijs. Hij kent alle tools en maakt er een pak lesmateriaal bij. Hij is gepassioneerd door de diverse robotjes en legt de link tussen programmeren en diverse vakken. Als monitor voor speelplein- en vakantiewerking in Gent ging hij ook jaren aan de slag met kinderen uit kwestbare groepen.

Aygul Aktas

Bachelor Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (UGent). Projectmedewerker Fyxxilab. Geeft opleidingen voor leerkrachten en is coach in de Fyxxi-workshops, met focus op kleuter en eerste graad lager onderwijs. Zorgt ervoor dat alle lesmateriaal voorzien wordt van de bijbehorende leerplandoelstellingen en eindtermen.

Kurt Van Houtte

Kurt werkt op de Universiteit Gent als manager van het fablab, daarnaast werkt hij op zelfstandige basis mee workshops uit voor het Fyxxilab. Als maatschappelijk werker, programmeur, maker en vader van vier zonen heeft hij een zeer goede visie hoe je basiscompetenties programmeren en maken makkelijk kan overbrengen bij kinderen.

Annelies Van Hoorebeke

Master Biotechnologie. Projectmedewerker Fyxxi. In een vorig leven als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Gent. Annelies stopt bij Fyxxi de bio in de technologie. Ze ontwikkelt en begeleidt workshops met een wetenschappelijke insteek voor leerlingen én leerkrachten van zowel lager als secundair onderwijs.