Lab

Algemene voorwaarden

Wanneer je een activiteit boekt in het Fyxxilab, aanvaard je volgende voorwaarden en ga je de verbintenis aan om deze na te leven.

1. Reserveren / inschrijven

• Reserveren voor de activiteiten in het Fyxxilab, kan enkel via de formulieren voorzien op de desbetreffende informatiepagina. Voor onze nascholingen verlopen de inschrijvingen via www.didacto.be. (Bekijk ook daar even de deelnamevoorwaarden na voor je inschrijft.)
• Na invullen van het reservatieformulier, krijg je van ons een mail met alle nodige informatie. Dit kan een paar dagen duren omdat de agenda nagekeken moet worden en dit (nog) niet automatisch gebeurt.
• Wij bevestigen een workshop altijd per mail om misverstanden te vermijden. Ben je niet zeker van je reservatie? Stuur ons een mailtje: fyxxi@educentrum.be
• Reserveer tijdig, zo maak je meer kans dat jouw ideale moment ook nog vrij is in onze agenda.

2. Annulaties

Boekte je een workshop en wens je deze te annuleren? Fyxxi past onderstaande regels toe:

Annuleren voor een geplande workshop van maximaal één dag in het Fyxxilab:
• Meer dan twee weken voor de start van de workshop: € 0
• Vanaf twee weken voor de start van de workshop: € 25 (administratiekosten)
• Vanaf één week voor de start van de workshop: annuleren is niet meer mogelijk. De totale kostprijs blijft verschuldigd.

Annuleren voor een geplande workshop van minimaal één dag in het Fyxxilab:
• Meer dan vier weken voor de start van de workshop: € 0
• Vanaf vier weken voor de start van de workshop: € 50
• Vanaf twee week voor de start van de workshop: annuleren is niet meer mogelijk. De totale kostprijs blijft verschuldigd.

Annuleren voor een geplande workshop van maximaal één dag op locatie:
• Meer dan twee weken voor de start van de workshop: € 0
• Vanaf twee weken voor de start van de workshop: annuleren is niet meer mogelijk. De totale kostprijs blijft verschuldigd.

Annuleren voor een geplande workshop van minimaal één dag op locatie:
• Meer dan vier weken voor de start van de workshop: € 0
• Vanaf vier weken voor de start van de workshop: annuleren is niet meer mogelijk. De totale kostprijs blijft verschuldigd.

Annuleren voor workshops op aanvraag of op maat (bv. Studiedagen, teambuildings, workshops op locatie, …):
• Meer dan twee maanden voor de start van de opleiding: € 0
• Meer dan één maand voor de start van de opleiding: 25% van de kostprijs
• Meer dan twee weken voor de start van de opleiding: 50% van de kostprijs
• Minder dan twee weken voor de start van de opleiding: 75% van de kostprijs
• Eén week of minder voor de start van de opleiding: annuleren is niet meer mogelijk. Totale kostprijs blijft verschuldigd.

3. Annulatie door de organisatie

• Wanneer er te weinig inschrijvingen zouden zijn voor een workshop of wanneer een lesgever onvoorzien ziek zou worden, annuleert de organisator de workshop. We proberen steeds te zoeken naar een oplossing om de sessies toch te kunnen laten doorgaan, eventueel op een later moment.
• Fyxxi (eduCentrum vzw) heeft het recht om geplande workshops, workshops/opleidingen op aanvraag of op maat te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat de organisatie hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding

4. Facturatie en betaling

eduCentrum vzw stuurt een factuur na afloop van de activiteiten (tenzij anders vermeldt of afgesproken). De factuur wordt altijd gestuurd naar het afgesproken facturatieadres (via Google Formulier of via mail). We verwachten de betaling van de factuur binnen de 14 dagen. Bepaalde scholen werken met een bestelbon. We verwachten deze bestelbon ten laatste één week voor de vastgelegde datum en stellen dan de factuur op. Voor het aanpassen van een factuur door niet juist verstrekte gegevens vragen we een administratieve kost van 10 euro.

5. Schade aan materiaal

Bij geval van schade aan materiaal zal eduCentrum vzw nagaan of de schade gedekt wordt door de verzekering. Indien de schade wordt gedekt, zal altijd gevraagd worden een verklaring op eer op te stellen over het ongeval.
Indien de schade niet volledig wordt gedekt, zal aanvullend het franchisebedrag aangerekend worden op de factuur van de workshop(s).

Bij geval van schade aan materiaal die niet gedekt wordt door de verzekering (bijvoorbeeld door ongeoorloofd gebruik), zal eduCentrum vzw hiervoor altijd een factuur opmaken ter waarde van de herstel- of vervangkosten van het beschadigd materiaal.

6. Creative Commons

Alle teksten op deze website mogen worden gekopieerd en overgenomen op voorwaarde dat je:

de bron vermeldt: ‘educentrum vzw – Fyxxi.be’ met een link naar www.fyxxi.be
de Creative Commonslicentie vermeldt: CC BY-SA

7. Privacy

Je gegevens worden opgenomen in een bestand voor administratieve doeleinden en voor de Fyxxi-nieuwsbrief. Ze worden bewaard in onze centrale databank die eigendom is van eduCentrum vzw. Deze databank is enkel toegankelijk voor bevoegde werknemers. De gegevens die je verstrekt worden op strikt vertrouwelijke basis behandeld. Je informatie wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven aan derden.

In overeenstemming met de Belgische wet op de privacy van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je het recht op inzage en verbetering van je bewaarde gegevens.
Je erkent dat de aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingebrachte persoonsgegevens uitsluitend bij jou berust.

8. Aansprakelijkheid

eduCentrum vzw garandeert op geen enkele wijze de beschikbaarheid of continuïteit van de werking van deze website.

eduCentrum vzw kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van deze website, noch voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van deze website of uit het raadplegen van externe websites waarnaar deze site verwijst.

eduCentrum vzw behoudt zich het recht voor op ieder moment deze website te wijzigen, tijdelijk of permanent op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder het recht op enige schadevergoeding in hoofde van een gebruiker of enige derde. eduCentrum vzw kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige wijziging, onderbreking of opschorting van deze website.

eduCentrum vzw kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen van allerhande gegevens (inclusief persoonlijke gegevens), voor wat er met die informatie gebeurt en voor wie er zich inzage zou kunnen in verschaffen.

Fyxxi

eduCentrum vzw is beheerder van dit project

eduCentrum vzw
Krijgslaan 38, 9000 Gent (kaart)
BTW BE 0892 179 076
IBAN BE05 0016 4683 4775
BIC GEBABEBB