nieuws: ACTIVITEITEN

Wat betekenen de huidige coronamaatregelen voor jouw Fyxxi-activiteit?

Wat betekenen de huidige coronamaatregelen voor jouw Fyxxi-activiteit?

De verstrenging van de coronamaatregelen brengt een aantal veranderingen met zich mee voor zowel de onderwijssector als het jeugdwerk. Beide sectoren schakelen ten laatste tegen de herfstvakantie over naar pandemiefase oranje. Wij lijsten hieronder graag voor jou op wat dit betekent wanneer je een activiteit met Fyxxi wil inplannen/hebt ingepland.

De algemene veiligheidsmaatregelen blijven van kracht

De overdracht van het virus beperken doen we samen. Tijdens al onze activiteiten nemen wij daarom volgende maatregelen in acht:
  • handen wassen
  • afstand houden
  • mondmaskers dragen (voor volwassenen en kinderen vanaf het secundair onderwijs)
  • voldoende ventileren

Een Fyxxi-workshop voor je klas

Zowel in het basis- als het secundair onderwijs zijn essentiële derden toegestaan op school. Essentiële derden zijn externe medewerkers die essentieel zijn voor een goede werking van de school. Onder meer ‘Externe praktijkleerkrachten/voordrachthouders’, ‘Ondersteuners’ en ‘Nascholers’ behoren tot deze groep. Concreet betekent dit dat de Fyxxi-klasworkshops op scholen die kaderen binnen de leerplannen onveranderd kunnen doorgaan bij code oranje met inachtname van dezelfde veiligheidsmaatregelen die gelden voor de gewone lessen. De overheid raadt wel aan om de aanwezigheid van niet-essentiële derden te beperken. Het is daarbij aan de school zelf om te bepalen wie voor haar werking essentieel is en wie niet.

Extra-murosactiviteiten voor het basisonderwijs worden (met uitzondering van de zwemlessen) bij code oranje wel geschrapt. Voor het secundair onderwijs was dit reeds het geval bij code geel. Klasworkshops die oorspronkelijk in het Fyxxilab ingepland werden, zullen daarom zolang code oranje geldt doorgaan op de school zelf. Heb je al een workshop in het Fyxxilab gepland met jouw klas? Dan contacteren wij jou om nieuwe afspraken te maken.

Een Fyxxi-nascholing of pedagogische studiedag

Essentiële bijeenkomsten zoals pedagogische studiedagen mogen ook bij code oranje doorgaan op de school zelf. De nascholingen die in het Fyxxilab zelf plaatsvinden mogen georganiseerd volgens dezelfde regels, met inachtname van een maximaal aantal deelnemers van 40. Er geldt zowel op de scholen als in het Fyxxilab een verplichte mondmaskerdracht gedurende de volledige activiteit.

Een Fyxxi-themanamiddag

De Fyxxi-themanamiddagen volgen de richtlijnen van het jeugdwerk. Deze bepalen dat binnenactiviteiten met deelnemers tot 18 jaar kunnen doorgaan met een groep van maximaal 20 deelnemers. Deelnemers ouder dan 12 jaar dragen verplicht gedurende de volledige activiteit een mondmasker.

Heb je nog vragen of zorgen rond de maatregelen op een Fyxxi-activiteit? Contacteer ons via info@fyxxi.be en we overlopen graag met jou hoe we de veiligheid voor jou en je leerlingen garanderen.