Lab

Vakantiekampen

Ook tijdens de vakantie komen kinderen tussen 5 en 14 jaar naar ons Fyxxilab om te experimenteren met techniek. eduCentrum vzw organiseer zelf of via andere organisaties kampen in het Fyxxilab.

Het Fyxxikamp

In de schoolvakanties kunnen kinderen op hun niveau en leeftijd een Fyxxikamp volgen. Een week lang worden kinderen ondergedompeld in de technologiewereld. Tijdens die week blijven de kinderen niet slapen. Iedere dag wordt er rond een thema gewerkt zoals robotica, de ruimte, tablets, programmeren, … . Op een leuke en interactieve manier gaan de kinderen zelf aan de slag met de verschillende tools. Het is de bedoeling om de creatieve brains van de jongeren te stimuleren. We laten het ontdekken wat techniek, informatica en wetenschap precies is. Wij vinden dat deze onderwerpen in de klas te weinig aanbod komen waardoor de studie- en beroepskeuze te weinig in deze richting worden gekozen. We proberen ook een bedrijfsbezoek te regelen of beroep te doen op een andere organisatie die iets met techniek doet.

Freetime vzw

Onze partner Freetime komt met hun technologiekamp één dag naar ons Fyxxilab. De kinderen testen onze verschillende tools uit. Met onze professionele coaches gaan ze samen op ontdekking wat je precies met techniek en ICT kan doen. Dit gebeurt allemaal op heel speelse manier want het is uiteindelijk toch vakantie.

Andere organisaties

Andere organisaties die kampen organiseren zijn zeker ook vragende partij om met kinderen een bezoek te brengen aan ons Fyxxilab. Via deze weg kunnen kinderen en jongeren ook in contact komen met ons Fyxxilab. In het kader van het kamp (bijvoorbeeld fotografiekamp) organiseren we een workshop op maat van de interesses van de kinderen.